Blogg

Alfresco och ECM

Alfresco Google Docs integration – inte så användbart för avancerade dokument

feb 17 2013

Kategorier : Anteckningar

Jag har gjort lite tester med Google Docs (Google Drive) integrationen i Alfresco 4.2. Du kan se hur det fungerar i denna video skapad av Jeff Potts, Alfresco.
Alfrescoutvecklarna har gjort ett bra jobb här, och jag skulle gärna använda detta som mitt huvudsakliga sätt att redigera dokument. Om det nu inte vore för det faktiska resultatet för hur dokument med avancerad formatering ser ut.

Processen för att redigera ser ut så här; du skapar din fil i Alfresco, filen sparas som standard i Open Office XML filformat (Microsoft Office 2007). Du checkar ut denna fil, i detta fall genom att överföra den till Google Docs. Här sker den första konverteringen av format, från ooxml till proprietära Google Docs formatet. Och vi har vår första formateringsförlust. Gör dina ändringar, spara tillbaks till Alfresco. Nu sker den andra konverteringen av filformat, från Google Docs format tillbaks till ooxml, och med det ytterligare formateringsförluster.

Så hrä kan det se ut:
Alfresco Google Docs
Det syns tydlig hur en del formatering förloras vid varje redigering, och du kan inte vara säker på att slutresultatet är vad du förväntar dig. Jag testade också med Open Document format filer, resultatet är förlust av andra formateringar, men samma grundläggande problem.
Som testdokument använde jag OoXML filer från ooninja.

Jag tycket faktiskt Google Docs redigeraren är ok för de flesta situationer, och om du skriver ut dokumentet eller exporterar det till pdf medan du fortfarande är i Google Docs, så matchar utseendet och formateringen vad du ser på skärmen.

Så vad kan göras åt situationen?

Inte mycket till dess Google gör sitt proprietary dokumentformat tillgängligt. Även om konverteringsfilter förbättras kraftigt kommer det förekomma formateringsförluster när du konverterar dokumentet fram och tillbaks vid varje redigering. Men om vi faktiskt kunde hämta en fil i Google Docs formatet så kunde vi spara denna fil i Alfresco arkivet. Vid nästa redigering så laddas denna fil upp till Google Docs, det är deras eget format så det borde inte bli någon formateringsförlust här. Förhandsgrandskning kunde skapas vid incheckning genom att exportera en pdf från Google Docs. Vi skulle inte behöva involvera andra office format alls.

Som jag nämnde initalt, så tycker jag Alfrescoutvecklarna gjort ett så bra jobb som möjligt. Problemet här är inlåsning i filformat, och bara Google kan ändra det. De kommer förmodligen argumentera att det inte är inlåsning eftersom du kan exportera i många olika format. Och det kanske är tekniskt väldigt svårt, jag tänker fortfarande ‘fil’ ett dokument lagrat i Google Docs format kan mycket väl vara uppsplittrat i fragment i en databas hos Google.