Utbildning

Vi kan erbjuda er utbildning på plats hos er eller i av oss ordnade lokaler i form av en standardutbildning eller ett anpassat utbildningspaket. Utbildning kan ges på svenska eller engelska. Utbildning kan ges för slutanvändare i handhavande av klienten, och systemadministration (installation, konfiguration och underhåll).