Alfresco

Alfresco Community

Alfresco Community versionen är basen i de flesta av våra lösningar. Vi har ett stort antal kunder som idag kör Alfresco Community och för att säkerställa en trygga och stabil driftsmiljö så jobbar vi kontinuerligt med att testa och fixa buggar som dyker upp i Alfresco. Vi använder i grunden samma version som den version som Alfresco släpper officiellt, men vi bevakar och lägger till buggfixar, och utökar grundfunktionaliteten när så är passande. Vår version är dock alltid kompatibel med Alfresco-version, så det går alltid att byta.
Våra ändringar finns tillgängliga på https://github.com/loftuxab/alfresco-community-loftux

Alfresco är den ledande Enterprise Content Management (ECM) produkten baserat på öppen källkod. Företaget bakom produkten, som också heter Alfresco och är baserat i London, drog igång utvecklingen 2005, och har sedan dess förutom att skapa en bra produkt, skapat en stor användarcommunity. 


Alfresco versionsöversikt

Här finns en översikt över Alfresco versions. Den lista både Loftux releaser och releaser av Alfresco (företaget) och deras kompatibiltetet mellan versioner.