Alfresco

Alfresco är den ledande Enterprise Content Management (ECM) produkten baserat på öppen källkod. Företaget bakom produkten, som också heter Alfresco och är baserat i London, drog igång utvecklingen 2005, och har sedan dess förutom att skapa en bra produkt, skapat en stor användarcommunity. 


Alfresco versionsöversikt

Här finns en översikt över Alfresco versions. Den lista både Loftux releaser och releaser av Alfresco (företaget) och deras kompatibiltetet mellan versioner.