E-post

I Alfresco kan du tillgängliggöra informationsarkivet via epost-protokollet IMAP. Det stöds av i stort sett alla marknadens epostläsare, och du kan då mappa upp Alfresco som en extra inbox utan krav på installation av lokala program. Sedan kan du dra och släppa epostmeddelande för att arkivera dem. Vanliga dokument i Alfresco blir även de tillgängliga genom att de paketeras i ett virtuell epostmeddelande, där metadata syns direkt, och med klickbara länkar för att hantera innehållsfilerna. Alfresco kan också ge varje mapp en unik epostadress så att du via SMTP kan skicka meddelanden direkt till informationsarkivet i Alfresco.