Alfresco versioner

Översikt version och kompatibilitet

Alfresco versionsöversikt

Här finns en översikt över Alfresco versions. Den lista både Loftux releaser och releaser av Alfresco (företaget) och deras kompatibiltetet mellan versioner.

Du bör kunna byta mellan en Loftux version och en Alfresco version så länge som de har samma schema version, eller att den schema versionen du planerar att byta till är högre än den version du använder idag. Som vanligt skall du naturligtvis genomföra noggranna tester innan du byter/uppgradera din driftsmiljö.

Om vill använda en Loftux release så kontakta oss eller kompliera från källkod och checka ut rätt versions-tag. Loftux kunder har tillgång till färdigkompilerad version.

För Alfresco releaser, följ länken i versionskolumnen.

Loftux versioner

Version Schema Notes
LX100 10057 Symbolic Linking Fix
LX99 10057 Samma som LX98 + Loftux Symbolic Linking extension
LX98 10057 Baserad på 5.2 201707. Fixar för Share Document Library gallery vy; rättighetsproblem för utcheckade filer flyttade mellan webbplatser, + more
LX97 10005 Baserad på 5.2 20170511. Merge Alfresco säkerhetsfixar
LX96 10005 Baserad på 5.2 20170221. Ytterligare fix för förhandsgranskning.
LX95 10005 Baserad på 5.2 20170217. Merged Alfresco ändringar.
LX94 10005 Baserad på 5.2 2017018. Fix förhandsgranskning afterCommit som gav DB preview problem.
LX93 10005 Baserad på 5.2 20161213
LX92 10005 Baserad på 5.2 20161102 + Fix förhandsgransking. Fix filnamnsändring vid ny version. Inkluderar svenskt språkpaket.
LX91 10001 Baserad på 5.1.f + Fix för Kerberos SSO fallback
LX90 9016 Baserad på 5.1.e
LX82 8022 Baserad på 5.0.d + Security Fix Apache commons-collection CVSS 10.0 vulnerability
LX81 8022 Baserad på 5.0.d + Security Fix Groovy Lib. Fixed malformed Download Url
LX80 8022 Baserad på 5.0.d + Fix för EML transformering och Solr indexing
LX72 8009 Baserad på 5.0.c + fix för Kerberos SSO
LX71 8008
LX70 8008
LX69 8008
LX67 8001

Alfresco version

Version Schema Notes
5.2.g - 5.2.f 10057 201707 GA Release
5.2.f - 5.2.e 10005 201704 GA Release (same as 201702 with RM addon added)
5.2.f - 5.2.e 10005 201702 GA Release
5.2.e - 5.2.d 10005 201701 GA Release
5.2.d -5.2.c 10005 201612 GA Release
5.1.f 10001 201605 GA Release
5.1.e 9016 201602 GA Release
5.0.d 8022
5.0.c 8009
5.0.b 8006 Whats new in 5.0.b
5.0.a 8001 Whats new in 5.0.a
4.2.f 6033 Security fix release for 4.2.e
4.2.e 6033
4.2.d 6032 New in 4.2.d
4.2.c 6022 New in 4.2.c
4.2.b 6020
4.2.a 6019 New in 4.2.a