Samarbetsportal

En bra samarbetsportal skall göra det enkelt att dela dokument, men även ge möjlighet för blogg, diskussioner i forum, delad kalender, blogg och wiki. Användarna möter en anslagstavla där det tydligt framgår vad som är aktuellt, vilka dokument som uppdaterats, och uppgifter som skall utföras i ett arbetsflöde. Ansvarig för en skapad samarbetsportal kan själv bjuda in nya medlemmar, konto skapas automatisk och inbjudan skickas till användare via e-post.