Arkivlösning

Records management, eller arkivhantering, brukar beskrivas som konsten att städa bort. Av olika skäl finns det anledning att inte spara information för alltid, även om det idag är tekniskt möjligt och inte så kostsamt. Alfresco är certifierat enligt den amerikanska Records Management standarden DOD5015.2, och som kan utgöra en grund för att ta fram en lösning för svenska krav.