Blogg

Alfresco och ECM

Du tittar i arkivet : 2007

Ge mig Space

dec 07 2007

Kategorier : Anteckningar

I min tidigare anställning så ansvarade jag för lokaliseringen (översättningen) av den proprietära programvaran. För detta krävdes ett särskilt verktyg och sedan skulle resursfilerna kompileras. Kompilering gick dessutom inte bara göra för delar av produktsviten, utan så fort något skulle justeras krävdes att allting kompilerades om. Samt att det krävdes ominstallation av klienterna för att den nya resursfilen skulle nå ut. Naturligtvis kan man argumentera att det är dålig design, och alla proprietära programvaror inte har låst in sig på detta sätt.