Konsultjänster

Ett införande av en informationshanteringslösning är en del verksamhetsfrågor och analys och en del teknik. Vi kan hjälpa dig med båda delarna. Vill du kickstarta ditt projekt med en Workshop så sätter vi upp det för att påbörja analysarbetet kring vilken typ av information verksamheten hanterar, vilka metadata och taxonomier de skall kopplas till. När projektet sedan går vidare till implementation så kan ni få hjälp med installation, konfiguration samt kodning av anpassningar i Java och Javascript.