Informationsplattform

En lösning för dokumenthantering och lagring av annan information skall inte bara vara en egen fristående applikation skild från andra verksamhetssystem. Användarna skall kunna söka och konsumera information, och även kunna skapa nya dokument direkt från den applikation de arbetar med. Det är därför viktigt att det finns öppna och dokumenterade api:er. Alfresco kan integrera med Webscripts (REST), Java, JSR268, CMIS med flera metoder.