Arbetsflöden

Genom att automatisera återkommande uppgifter kan du få en säkrare hantering och underlätta för användarna. Det första flödet som brukar införas är ett gransknings- & godkännandeflöde. Du kan med den inbyggda flödesmotorn välja att skicka uppgifter parallellt eller seriellt, sätta deadlines med eskalering, och när du till exempel gått igenom ett gidkännande sätta aktuell status på dokumentet, samt rendera en pdf med stämpling av godkännandeinformation.