Hej! Hello! 今日は.

Vi är ett företag som är specialiserat
på lösningar för dokumenthantering och mer
generell informationshantering baserat på öppen
källkod och produkten Alfresco.

homepage image

Syvab

Syvab använder lösningar byggda ovanpå Alfresco för att köra verksamhetskritisk dokumenthantering för att kunna hålla södra Stor-Stockholm rent. Lösningen inkluderar avtalshantering och andra lösningar för att möte de krav myndigheter ställer för offentligägda bolag.

Syvab

Alfa Quality Moving

Alfa-Quality Moving är en av de största företagen för omlokalisering i Norden. Loftux tillhandahåller verksamhetskritisk dokumenthantering tillsammans med säker lösning för externa samarbetsportal.

Alfa Quality Moving

Cad-Q

Den ledande företaget för modellering och ritningsrelaterade lösningar i Norden använder lösningar från Loftux byggda ovanpå Alfresco för att distribuera sina egna mjukvarupaket.

Cad-Q

TAM-Arkiv

TAM-Arkiv är en arkivorgansation som har historiska dokument och bilder med start från 1860-talet. Den totala längden skulle motsvara över 8000 meter om det sträcktes ut över en linje. De använder Alfrescolösningar från Loftux för att säkerställa att digitala och digitaliserade historiska dokument lagras och hanteras i en skalbar lösning.

TAM-Arkiv