Blogg

Alfresco och ECM

Uppdateringar för ShareBox för Alfresco - Dela filer och mappar externt i Alfresco

maj 10 2016

Kategorier : Tillkännagivanden, Produkter och tillägg

När vi först introducerade ShareBox så hade vi stora planer för produkten. För det har vi investerat i att ta fram nyttiga funktioner och att stödja både Alfresco Enterprise och Community-versionen.

ShareBox är för närvarande toppvalet för att lägga till säker extern delning i Alfresco. Varje dag får vi ett antal förfrågningar om utvärdering av ShareBox och vi är glada över ert intresse.

Sedan vår första utgåva har vi fortsatt att lägga till funktioner som vi levererat till våra kunder. Det är dags att vi uppdaterar er om dessa nya funktioner.

För att göra det lättare att förstå så använder vi följande begrepp.

 • Interna användare - Användare med Alfresco-konton.
 • Externa användare - Användare som inte har direkt åtkomst till Alfresco och inte heller har ett Alfresco konto.
 • Användare - Användare som interagerar med ShareBox
 • Extern klient - ShareBox-komponent som kan göras tillgänglig publikt via det publika internet/externa nätverk. Det är också användargränssnittet för externa användare.

Nya funktioner och förbättringar

Extern klient

 • Bläddra i undermappar - ShareBox är nu mycket mer än en mapplista. Vi tillåter nu externa användare att bläddra i undermappar.
 • ZIP-nedladdning - Externa användare kan nu ladda ner en komplett ShareBox-mapp eller undermapp som ett ZIP-arkiv.
 • Bättre miniatyrbilder - Miniatyrbilder kan nu visa stanardikonen och visas snabbare.
 • Innehållsbegränsning - Stoppa interna användare från att dela ut för mycket, antingen genom medvetet val eller av oaktsamhet.
 • Innehållsexkludering - Administratörer kan nu avgöra vilka innehållstyper och dokument som inte skall visas i en ShareBox-delning.
 • Nedladdning av stora filer - ShareBox stödjer nedladdning av stora filer. Det betyder att du kan dela väldigt stora filer till externa användare.
 • Inbyggd enkel Proxy Server - Den externa klienten kommer nu med en enkel inbyggd Proxy-server som är lätt att installera.

Alfresco Share

 • Bannerindikator för innehållsbegränsing - Om en intern användare håller på att dela över begränsningen varnas de om detta genom en banner i dokumentbiblioteket.
 • Delad mapp-indikator - Delade mappar har nu en indikator för att tydligare visa att de är delade.
 • Alla formulär relaterade till ShareBox har förbättrats.

Dokumentarkiv och annat

 • Auditing - Alfrescos inbyggda auditing-funktionalitet används för att lagra information om vad som sker i den externa delade mappen.
 • Epostnotifieringar - Nytt förbättrat utseende och layout. Vi har också gjort stora förbättringar på hur notifieringar skapas och skickas för att hantera riktigt stora Alfresco-installationer.
 • Dokumentation - Vi har investerat tid i att ta fram dokumentation och guider för att utrullning av ShareBox för din Alfrescoinstallation.

Det är en hel del.

Så låt oss prata mer om hur du kan få ShareBox för Alfresco om du inte har tillgång till det ännu.

Kontakta oss

Det bästa och enklaste sättet är via vårt kontaktformulär på vår webbplats. Vi svarar på varje förfrågan personligen och du kan vara säker på att vi gör allt för att det ska vara enkelt för dig att börja använda ShareBox med Alfresco.

Utvärdering

Att ta investeringsbeslut är enkelt när du har kunnat utvärdera produkten. För ShareBox så ger vi möjligheten att utvärdera online eller i er egen installation. Vi demonstrerar gärna också hur det fungerar för att ni snabbt skall bli bekanta med hur ShareBox används.

Support

ShareBox support är tillgängligt via Loftux Support portal, som gör det enkelt att begära och följa upp supportärenden.

Priser

Vi har skapat prisnivåerna på sådant sätt att det blir allt billigare ju fler användare du har. Vi är dock alltid öppna för förslag för mindre organisationer. Du får också 10% rabatt på alla andra Loftuxmoduler när du köper ShareBox.