Blogg

Alfresco och ECM

Du tittar i etiketter : thumbnails

Förhandsgranskning av Outlook MSG filer

dec 16 2010

Kategorier : Tips och Tricks

Här ett litet snabbt tips för att få förhandsgrandskning för er som lagrar Microsoft Outlook filer i msg formatet i Alfresco Share. Som standard så skapas inga previews, men allt som behövs är lite konfiguration, stödet för konvertering finns redan på plats.

Skapa en fil i tomcat/shared/classes/alfresco/extension som du namnger msg-preview-context.xml med innehållet

Etiketter : outlook, preview, thumbnails, tumnaglar