Blogg

Alfresco och ECM

Du tittar i etiketter : nginx

Visa underhållssida om Alfresco är nere

feb 06 2014

Kategorier : Tips och Tricks

Då och då behöver man starta om Alfresco. När man gör det skulle det vara bra om användaren kunde bli informerad om varför systemet inte är tillgängligt.
För detta har jag skapat en underhållssida som visas när du använder Nginx som en front-end för Alfresco. Den upptäcker när dokumentarkivet (Alfresco repository tomcat instance) inte är tillgängligt (du får ett 50x-svar) och visar istället denna sida:

Etiketter : nginx, maintenance, underhåll