Blogg

Alfresco och ECM

Symboliska länkar i LXCommunity ECM

aug 24 2017

Kategorier : Tillkännagivanden

Idag introducerar vi vår väl testade modul för Symboliska Länkar som en inbyggd modul i LXCommunity ECM. Tidigare var den endast tillgänglig via Loftux som en separat modul för existerande kunder.

Modulen lägger till följande funktioner i Alfresco Share.

  • Skapa dokument- eller mapplänkar till valfri destination i en Share-webbplats.
  • Visa och lista alla utgående mapp- och dokumentlänkar.
  • Indikatorikon och etiketter för för att visualisera alla inkommande och utgående länkar på mappar och dokument.
  • Smart hantering av rättigheter för länkade mappar och dokument.
  • Restriktioner för vem som kan länka.

Eftersom länkningsmodulen använder sig av standard Alfresco-sekundärassociationer för att skapa länkar, så undviker du sidoeffekter som kan uppstå i andra tredje-parts länkningsmoduler.

Denna symboliska länknings-modul komplementerar de nyligen introducerade Alfresco-länkarna (tillgängligt via 'Kopiera till' dialogen), som skapade en genväg istället för en faktisk länk. Alfrescos länkar/genvägar kommer fortsätta vara tillgänglig i LXCommunity ECM som ett led i att behålla kompabiliteten för kunder som kommer från Alfresco Community eller Enterprise edition.

Genom åren har LXCommunity ECM vuxit till att bli ett förstahandsval för kunder som vill ha en stabil och produktionsfärdig Alfresco-installation i sin organisation. Tillägget av modulen för symboliska länkar stärker vårt engagemang för våra kunder som har visat förtroende för Loftux AB genom att ge dem ännu större värde för pengarna de spenderar.

Om du vill pröva Symboliska Länkar, så kan du pröva den via  Alfresco Ubuntu Installer, eller så kan du begära att få ett konto på vår Showcase Server via vår kontaktsida.

Om du vill lära dig mer om LXCommunity ECM, vänligen kontakta oss.