Blogg

Alfresco och ECM

Förhandsgranskning av Outlook MSG filer

dec 16 2010

Kategorier : Tips och Tricks

Här ett litet snabbt tips för att få förhandsgrandskning för er som lagrar Microsoft Outlook filer i msg formatet i Alfresco Share. Som standard så skapas inga previews, men allt som behövs är lite konfiguration, stödet för konvertering finns redan på plats.

Skapa en fil i tomcat/shared/classes/alfresco/extension som du namnger msg-preview-context.xml med innehållet

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<!DOCTYPE beans PUBLIC '-//SPRING//DTD BEAN//EN' 'http://www.springframework.org/dtd/spring-beans.dtd'>
<beans>
  <!-- This transformer allows for the webpreviewing of outlook msg files. -->
  <bean id="transformer.complex.Msg2swf"
    class="org.alfresco.repo.content.transform.ComplexContentTransformer"
    parent="baseContentTransformer" >
   <property name="transformers">
     <list>
      <ref bean="transformer.OutlookMsg" />
      <ref bean="transformer.PdfBox.TextToPdf" />
      <ref bean="transformer.Pdf2swf" />
     </list>
   </property>
   <property name="intermediateMimetypes">
     <list>
      <value>text/plain</value>
      <value>application/pdf</value>
     </list>
   </property>
  </bean>
  <!-- This transformer is to support thumbnail previews -->
  <bean id="transformer.complex.Msg2image"
    class="org.alfresco.repo.content.transform.ComplexContentTransformer"
    parent="baseContentTransformer" >
   <property name="transformers">
     <list>
      <ref bean="transformer.OutlookMsg" />
      <ref bean="transformer.complex.Text.Image" />
     </list>
   </property>
   <property name="intermediateMimetypes">
     <list>
      <value>text/plain</value>
     </list>
   </property>
  </bean>
  <!-- This is only needed if you have trouble doing metadata extraction -->
  <bean id="extracter.Mail" class="org.alfresco.repo.content.metadata.MailMetadataExtracter" parent="baseMetadataExtracter" >
   <property name="supportedDateFormats">
     <list>
      <value>EEE, d MMM yyyy HH:mm:ss Z</value>
      <value>EEE, d MMM yy HH:mm:ss Z</value>
     </list>
   </property>
  </bean> 
</beans>

Det blir bara en förhandsgranskning baserad på text format av meddelandet, så tyvärr kommer inte html formateringar med.

I konfigurationsfilen finns även stödet inlagt för att skapa tumnaglar.
Jag har lagt in detta som en enhancement request ALF-6200 så att stödet kan komma att ingå som standard i Alfresco.

Beroende på dina nationella inställningar på Alfresco servern kan du även behöva lägga till stöd för ytterligare datumformat för att kunna extrahera metadata ur msg filen. Det är den sista delen i konfigurationen, och är kanske inte nödvändig för just din installation. Extrahera metadata gör du till exempel med en regel, se Alfresco Share hjälp The Document Library page component/Working with folders/Using rules.