Blogg

Alfresco och ECM

Alfresco Team begränsar möjlighet till anpassningar

jun 21 2011

Kategorier : Anteckningar

Jag har skrivit en engelsk kommentar kring de hårda begränsningar som gäller Alfresco Team och vilken typ av anpassningar du kan göra (det vill säga i stort sett inget). Byt språk till engelska så kan du läsa den.