Information har ett värde!
För att komma åt värdet, så måste du hitta informationen.
För att hitta informationen behöver du struktur.
För att skapa struktur behöver du ett verktyg.

Loftux AB är ett företag som är specialiserat på lösningar för dokumenthantering och mer generell informationshantering baserat på öppen källkod och produkten Alfresco.

Loftux AB kan erbjuda er tjänster kring analys, implementation, utbildning och support. Vi hjälper dig komma igång med att lyfta fram det rätta värdet av din lagrade information på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt.